ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Youtube


  ภาพข่าว พิธีมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดรุ่นที่ 2
พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดรุ่นที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

    โพสเมื่อ : 31 พฤษภาคม 2562