ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

[วันที่ 3 ของการฝึกซ้อมปฏิบัติการก่อนสอบปลายภาค] นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ฝึกซ้อมปฏิบัติการก่อนสอบปลายภาค วิชา การพยาบาลเบื้องต้น วันที่ 2 ตุลาคม 2566


โพสโดย ธิดารัตน์ โพธ์ศรี     โพสวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ,     (อ่าน 194 ครั้ง)  


วันที่ 2 ตุลาคม 2566 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขอใช้ห้องปฏิบัติการ เพื่อฝึกซ้อมปฏิบัติการด้วยตนเอง ก่อนการสอบปฏิบัติ รายวิชา การพยาบาลเบื้องต้น ในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 


**นักศึกษาเข้าใช้งาน ประมาณ 60 คนSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร