ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ฝึกซ้อมปฏิบัติการก่อนสอบปลายภาค วิชา การพยาบาลเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 28 - 29 กันยายน 2566


โพสโดย ธิดารัตน์ โพธ์ศรี     โพสวันที่ 29 กันยายน 2566 ,     (อ่าน 223 ครั้ง)  


วันที่ 28 - 29 กันยายน 2566 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขอใช้ห้องปฏิบัติการ เพื่อฝึกซ้อมปฏิบัติการด้วยตนเอง ก่อนการสอบปฏิบัติ รายวิชา การพยาบาลเบื้องต้น ในวันที่ 10 ตุลาคม 2566Search
ลิ้งค์ข่าวสาร