ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ทดสอบการรับแรงกระแทกในกรณี CPR คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมเป็นอาสาทดสอบประสิทธิภาพเตียงสนามกระดาษ


โพสโดย ธิดารัตน์ โพธ์ศรี     โพสวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ,     (อ่าน 388 ครั้ง)  


วันที่ 18 สิงหาคม 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมเป็นอาสาทดสอบประสิทธิภาพเตียงสนามกระดาษ "ภายใต้โครงการบริการวิชาการ เตียงสนามศูนย์บาทเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานวัตกรรมวัสดุ และรายวิชาออกแบบเศษวัสดุ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

โดย "ทดสอบการรับแรงกระแทกในกรณี CPR ทั้ง 3 โมเดล"

*นอกจากจะสามารถรับน้ำหนักได้ 400 Kgs. แล้ว ก็สามารถรับแรงกระแทกในกรณีได้ทั้ง 3 โมเดลSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร