คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล สามารถดาวน์โหลด ได้ที่นี่

 

1. แบบฟอร์ม การเบิกวัสดุสิ้นเปลือง ของห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล (Download)

2. แบบฟอร์ม การยืมวัสดุคงทน ของห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล (Download)

3. แบบฟอร์ม การยืมครุภัณฑ์ ของห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล (Download)

4. แบบฟอร์ม การขอใช้ห้อง ของห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล (Download)

 

 

**หมายเหตุ : ให้ผู้ขอใช้บริการ ส่งแบบฟอร์มเพื่อแจ้งความประสงค์ใช้งานกับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพยาบาล ล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันทำการ

 

 

 

ปรับปรุงข้อมูล เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564