คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ศึกษาดูงานโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี


โพสโดย ไวพจน์ อุ่นใจ     โพสวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ,     (อ่าน 94 ครั้ง)  


เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ดร.สมปอง พะมุลิลา, อ.ยมนา ชนะนิล, อ.อุไรวรรณ สาสังข์, อ.ณัฐนันท์ คำพิริยะพงศ์ และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง และบทบาทพยาบาลงานด้านรังสีรักษา ด้านเคมีบำบัด และด้านการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
 โดยมี นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน พร้อมด้วย คุณพิมวดี ตรีโรจน์พร รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงาน และหัวหน้างาน ดูน้อยลง


รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1