คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ตารางเรียนตารางสอน

 ตารางเรียนตารางสอน  ปีการศึกษา 2563

   - ตารางสอน ชั้นปีที่ 1(รหัส 63..) :: ภาคต้น  :: ภาคปลาย    

   - ตารางสอน ชั้นปีที่ 2(รหัส 62..) :: ภาคต้น  :: ภาคปลาย :: ภาคฤดูร้อน       

   - ตารางสอน ชั้นปีที่ 3(รหัส 61..) :: ภาคต้น  :: ภาคปลาย :: ภาคฤดูร้อน        

   - ตารางสอน ชั้นปีที่ 4(รหัส 60..) :: ภาคต้น  :: ภาคปลาย  

 


 ตารางเรียนตารางสอน ปีการศึกษา 2562
   - ตารางสอน ชั้นปีที่ 1(รหัส 62..) :: ภาคต้น  :: ภาคปลาย    

   - ตารางสอน ชั้นปีที่ 2(รหัส 61..) :: ภาคต้น  :: ภาคปลาย :: ภาคฤดูร้อน       

   - ตารางสอน ชั้นปีที่ 3(รหัส 60..) :: ภาคต้น  :: ภาคปลาย :: ภาคฤดูร้อน        

   - ตารางสอน ชั้นปีที่ 4(รหัส 59..) :: ภาคต้น  :: ภาคปลาย  

 


 ตารางเรียนตารางสอน ปีการศึกษา 2561

   - ตารางสอน ชั้นปีที่ 1(รหัส 61..) :: ภาคต้น  :: ภาคปลาย    

   - ตารางสอน ชั้นปีที่ 2(รหัส 60..) :: ภาคต้น  :: ภาคปลาย   :: ภาคฤดูร้อน     

   - ตารางสอน ชั้นปีที่ 3(รหัส 59..) :: ภาคต้น  :: ภาคปลาย   :: ภาคฤดูร้อน  

   - ตารางสอน ชั้นปีที่ 4(รหัส 58..) :: ภาคต้น  :: ภาคปลาย  

 


 ตารางเรียนตารางสอน ปีการศึกษา 2560

   - ตารางสอน ชั้นปีที่ 1(รหัส 60..) :: ภาคต้น  :: ภาคปลาย

   - ตารางสอน ชั้นปีที่ 2(รหัส 59..) :: ภาคต้น  :: ภาคปลาย   :: ภาคฤดูร้อน     

   - ตารางสอน ชั้นปีที่ 3(รหัส 58..) :: ภาคต้น  :: ภาคปลาย   :: ภาคฤดูร้อน    

   - ตารางสอน ชั้นปีที่ 4(รหัส 57..) :: ภาคต้น  

 


 ตารางเรียนตารางสอนน  ปีการศึกษา 2559

   - ตารางสอน ชั้นปีที่ 1(รหัส 59..) :: ภาคต้น :: ภาคปลาย  

   - ตารางสอน ชั้นปีที่ 2(รหัส 58..) :: ภาคต้น :: ภาคปลาย  

   - ตารางสอน ชั้นปีที่ 3(รหัส 57..) :: ภาคต้น :: ภาคปลาย  

   - ตารางสอน ชั้นปีที่ 4(รหัส 56..) :: ภาคต้น :: ภาคปลาย  

 


 ตารางเรียนตารางสอนน  ปีการศึกษา 2558

   - ตารางสอน ชั้นปีที่ 1(รหัส 58..) :: ภาคต้น :: ภาคปลาย 

   - ตารางสอน ชั้นปีที่ 2(รหัส 57..) :: ภาคต้น :: ภาคปลาย :: ภาคฤดูร้อน

   - ตารางสอน ชั้นปีที่ 3(รหัส 56..) :: ภาคต้น :: ภาคปลาย :: ภาคฤดูร้อน

   - ตารางสอน ชั้นปีที่ 4(รหัส 55..) :: ภาคต้น :: ภาคปลาย

 


 ตารางเรียนตารางสอน  ปีการศึกษา 2557

   - ตารางสอน ชั้นปีที่ 1(รหัส 57..) :: ภาคต้น :: ภาคปลาย 

   - ตารางสอน ชั้นปีที่ 2(รหัส 56..) :: ภาคต้น :: ภาคปลาย :: ภาคฤดูร้อน

   - ตารางสอน ชั้นปีที่ 3(รหัส 55..) :: ภาคต้น :: ภาคปลาย :: ภาคฤดูร้อน

 


 ตารางเรียนตารางสอน  ปีการศึกษา 2556

   - ตารางสอน ชั้นปีที่ 1(รหัส 56..) :: ภาคต้น :: ภาคปลาย :: ภาคฤดูร้อน

   - ตารางสอน ชั้นปีที่ 2(รหัส 55..) :: ภาคต้น :: ภาคปลาย :: ภาคฤดูร้อน

   - ตารางสอน ชั้นปีที่ 3(รหัส 54..) :: ภาคต้น :: ภาคปลาย :: ภาคฤดูร้อน

   - ตารางสอน ชั้นปีที่ 4(รหัส 53..) :: ภาคต้น :: ภาคปลาย

 


 ตารางเรียนตารางสอน  ปีการศึกษา 2555

   - ตารางสอน ชั้นปีที่ 1(รหัส 55..) :: ภาคต้น :: ภาคปลาย 

   - ตารางสอน ชั้นปีที่ 2(รหัส 54..) :: ภาคต้น :: ภาคปลาย :: ภาคฤดูร้อน

   - ตารางสอน ชั้นปีที่ 3(รหัส 53..) :: ภาคต้น :: ภาคปลาย :: ภาคฤดูร้อน

 


 ตารางเรียนตารางสอน  ปีการศึกษา 2554

   - ตารางสอน ชั้นปีที่ 1(รหัส 54..) :: ภาคต้น :: ภาคปลาย 

   - ตารางสอน ชั้นปีที่ 2(รหัส 53..) :: ภาคต้น :: ภาคปลาย :: ภาคฤดูร้อน

 


 ตารางเรียนตารางสอน  ปีการศึกษา 2553

   - ตารางสอน ชั้นปีที่ 1(รหัส 53..) :: ภาคต้น :: ภาคปลาย