ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชมรมศิษย์เก่า คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เว็บไซต์นี้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะ และกิจกรรมของศิษย์เก่า การจัดกิจกรรมทางวิชาการ  วิชาชีพเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ ให้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี