ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์พี่เลี้ยงรุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565


โพสโดย สุนันทา ครองยุทธ     โพสวันที่ 31 มีนาคม 2566 ,     (อ่าน 218 ครั้ง)  


      คณะพยาบาลศาสตร์  จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พี่เลี้ยง (รุ่นที่ 3) ปีการศึกษา 2565 ภายใต้โครงการบริการวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพในแหล่งฝึกมีความรู้ความเข้าใจ และมีความพร้อมในการสอนภาคปฏิบัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ในระหว่างวันที่ 27 – 31 มีนาคม 2566 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมเป็นพยาบาลวิชาชีพในแหล่งฝึก  จำนวน 43 คน คิดเป็น ร้อยละ 107.50  โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU) จำนวน 27.5 หน่วยคะแนน Search
ลิ้งค์ข่าวสาร