ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ


โพสโดย สุนันทา ครองยุทธ     โพสวันที่ 26 ธันวาคม 2565 , 09:53:01     (อ่าน 384 ครั้ง)  


     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะพยาบาลศาสตร์ จัดการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ  วันที่ 26-27 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ชมรมผู้สูงอายุ กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ชมรมผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากคณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย ผศ.สาวิตรี  สิงหาด  อาจารย์สุฬดี  กิตติวรเวช และ ดร.ภูษณิศา  มีนาเขตร  บรรยายพิเศษในหัวข้อ ดังนี้

1. การใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อเพิ่มหน้าที่การบริหารจัดการสมองในผู้สูงอายุ
2. การใช้แอปพลิเคชันเกมการบริหารสมองเพื่อส่งเสริมความจำ ป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ
3. การใช้แอปพลิเคชันประเมินคัดกรองสมองภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ
4. นวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ
5. บทบาทหน้าที่ของ อสม ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุที่บ้านและในชุมชนSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร