ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการบริการวิชาการ “กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชน” กิจกรรมย่อยที่ 2 “พัฒนาศักยภาพการเยี่ยมบ้านขั้นพื้นฐานแก่ผู้ดูแล(CG)และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน”


โพสโดย สุนันทา ครองยุทธ     โพสวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ,     (อ่าน 510 ครั้ง)  


วันที่ 5 สิงหาคม 2565  คณะพยาบาลศาสตร์  จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชน ภายใต้โครงการบริการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  กิจกรรมย่อยที่ 2 “พัฒนาศักยภาพการเยี่ยมบ้านขั้นพื้นฐานแก่ผู้ดูแล (CG) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการเยี่ยมบ้านขั้นพื้นฐานแก่ผู้ดูแล (CG) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  มีผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น จำนวน 78 คน ประกอบด้วย ผู้ดูแล (CG) อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน(อสม.)  อาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ใหญ่  กิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดอบรมบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง หัวข้อ“หลักการเยี่ยมบ้านขั้นพื้นฐาน”หัวข้อ “แนวทางการดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังที่บ้าน” และ หัวข้อ “การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังระยะสุดท้ายของชีวิต”Search
ลิ้งค์ข่าวสาร