ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Pediatric Nursing in the Next Normal Era”


โพสโดย สุนันทา ครองยุทธ     โพสวันที่ 16 มิถุนายน 2565 , 11:19:51     (อ่าน 339 ครั้ง)  


     ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการประชุมวิชาการประจำปี คณะพยาบาลศาสตร์ “Pediatric Nursing in the Next Normal Era” ภายใต้โครงการบริการวิชาการ ในระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์ และสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในรูปแบบออนไลน์ (Online)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านการรักษาและการพยาบาลเด็กในยุควิถีชีวิตใหม่ถัดไป (Next Normal Era) และ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการปฏิบัติการพยาบาลเด็ก

    enlightened  ได้รับหน่วย CNEU  12  หน่วยคะแนน

    สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.nurse.ubu.ac.th/nuregister/Search
ลิ้งค์ข่าวสาร