ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดอุบลราชธานี ปี ๒๕๖๒


โพสโดย สุนันทา ครองยุทธ     โพสวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ,     (อ่าน 335 ครั้ง)  


          งานบริการวิชาการ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดอุบลราชธานี ปี ๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๑๐ มิถุนายน - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมีความรู้ ความเข้าใจ และเจตนคติที่ดีแก่ผู้สูงอายุ และมีทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ โดยมีอาจารย์ณิชา ว่องไว เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ