คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมลูกฮักลูกแพง ปีที่ ๗


โพสโดย สุนันทา ครองยุทธ     โพสวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ,     (อ่าน 136 ครั้ง)  


          งานบริการวิชาการ จัดกิจกรรม ศึกษาสุขภาวะชุมชนและให้บริการวิชาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (โครงการลูกฮักลูกแพง) ปีที่ ๗ จัดขึ้นระหว่างเดือนธันวาคม 2561- สิงหาคม 2562 ณ วัดศรีไคออก และวัดบ้านแขม-ค้อ-ดอนบาก ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านสุขภาพแก่ชุมชนเครือข่าย และสังคมตามพันธกิจองค์กร และตอบสนองความต้องการของชุมชนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และเกิดเป็นชุมชนต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพ โดยมีอาจารย์ยมนา ชนะนิล เป็นผู้รับผิดชอบโครงการSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร