คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับงานบริการวิชาการ ทำนุ   | ค้นหาเอกสาร
ประกาศมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 58/2539) ว่าด้วยการจัดกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539