ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แนวปฏิบัติ คณะศิลปศาสตร์   | ค้นหาเอกสาร
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินกิจกรรมในหลักสูตร