ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มต่างๆ   | ค้นหาเอกสาร
แบบฟอร์มยืนยันข้อมูลการโอนเงินยืมของคณะ
ใบรับรองการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ใบรับรองการแปลใบเสร็จรับเงิน
ใบรับรองการจ่ายเงิน