คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ตัวอย่างเอกสารเบิกจ่ายกิจกรรม   | ค้นหาเอกสาร
(ค่าตอบแทน) (OT.) ขออนุมัติOT
(ค่าตอบแทน) (OT.) เบิกจ่าย
(ค่าตอบแทนวิทยากร) หนังสือเชิญวิทยากร ภายในสังกัด
(ค่าตอบแทนวิทยากร) หนังสือเชิญวิทยากร ภายนอก
(ค่าตอบแทน) ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน
(กิจกรรม) ขออนุมัติกิจกรรม
(กิจกรรม ) ขออนุมัติยืมเงิน
(กิจกรรม ไปราชการ) สัญญายืมเงิน
    ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (18 รายการ)