คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียน งานพัสดุ   | ค้นหาเอกสาร
แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยบริการทางวิชาการ