ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > คู่มือต่าง ๆ งานพัสดุ   | ค้นหาเอกสาร
คู่มือข้นตอนการขอซื้อวัสดุ
วัสดุที่สามารถเบิกจ่ายใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
คู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมวัสดุคงคลัง