คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > คู่มือต่าง ๆ งานพัสดุ   | ค้นหาเอกสาร
คู่มือขั้นอตอนการดำเนินการเอกสารเบิกจ่ายโครงการ
คู่มือข้นตอนการขอซื้อวัสดุ
วัสดุที่สามารถเบิกจ่ายใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมวัสดุคงคลัง