ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มงานพัสดุ   | ค้นหาเอกสาร
ใบส่งมอบงาน
ขอเบิกของที่ระลึก
ขอยืมพัสดุ
ใบสำคัญรับเงิน
ใบเสนอราคา
ใบขอซื้อ สำหรับโครงการ
ขอซื้อ/ขอจ้าง/แจ้งซ่อมครุภัณฑ์/ขอบเขตงานจ้าง สำนักงาน
ตารางการจัดทำแผนใช้วัสดุผลิตในประเทศ+เหล็ก
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (3 รายการ)