คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มงานพัสดุ   | ค้นหาเอกสาร
ใบส่งมอบงาน+ตารางการปฏิบัติงาน
ขอเบิกของที่ระลึก
ขอยืมพัสดุ
ใบสำคัญรับเงิน
ใบเสนอราคา
ขอซื้อ/จ้างในโครงการต่าง ๆ
ขอซื้อ/ขอจ้าง/แจ้งซ่อมครุภัณฑ์/ขอบเขตงานจ้าง สำนักงาน
ตารางการจัดทำแผนใช้วัสดุผลิตในประเทศ+เหล็ก
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (1 รายการ)