ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o34: นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (65)

 

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

มี/ไม่มี

URL

คำอธิบาย

o34

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
o แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน จะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy)
o ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
*ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด

มี

1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy 
 
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564
Link Direction เว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี >> ข่าวเด่น >> มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศนโยบาย ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประกาศวันที่ 4 มกราคม 2565