คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ITA 2562

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  
 

 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต