ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คำถามที่ถามบ่อย


1. ถาม : ทำไมผมถึงควรเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า?
ตอบ :2. ถาม : นักศึกษาประเภทไหนที่เหมาะที่จะเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า?
ตอบ :3. ถาม : เรียนจบวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) แล้วไปทำงานอะไร?
ตอบ :4. ถาม : เรียนจบวิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร) แล้วไปทำงานอะไร?
ตอบ :