ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

นโยบายคุ้กกี้

 

  • การติดตั้งคุ้กกี้แบบที่ 1  (จาก Platform t-Reg )

 สามารถ Copy Script นี้ไปวางในเว็บไซต์ได้ทันที

<script type="text/javascript" src="https://service.t-reg.co/CookieStyle/6827fa77-6460-4fa2-ac5a-b7eea72f6f79/ubu_cookie">script>

<script type="text/javascript" src="https://service.t-reg.co/CookieScript/6827fa77-6460-4fa2-ac5a-b7eea72f6f79/ubu_cookie">script>
 
 
  • การติดตั้งคุ้กกี้ในเว็บไซต์ต่างๆ แบบที่ 2

1. download file เพื่อติดตั้งคุ้กกี้ในเว็บไซต์  click

 

2. นำโค้ดที่ Download ติดตั้งในเครื่องและนำ tag

ไปใส่ในส่วน tag


3.นำ tag   ด้านล่างนี้

ไปใส่ในด้านล่างสุดของ tag


4. หากติดตั้งแล้วเสร็จจะปรากฏดังภาพ

 
หมายเหตุ : ปรับแต่งจาก https://github.com/orestbida/cookieconsent