ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สภาอาจารย์ จัดโครงการ "อธิการบดีพบประชาคม"


โพสโดย ฉัตรชัย พรหมนา     โพสวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ,     (อ่าน 194 ครั้ง)  


เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     
จัดโครงการ "อธิการบดีพบประชาคม"  ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี และออนไลน์ผ่าน Zoom meeting  ดร.จิรศักดิ์  บางท่าไม้ ประธานสภาอาจารย์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยได้รับเกียรติจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมา และสิ่งที่มหาวิทยาลัยกำลังขับเคลื่อนในอนาคต ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นของนักศึกษาและบุคลากรในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

นายฉัตรชัย  พรหมนา ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์  ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า ในช่วงสัปดาห์แห่งการเฉลิมฉลองการครบรอบ 32 ปี แห่งการสถาปนามาหวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ที่จะมาถึงนี้ สภาอาจารย์ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดโครงการ “อธิการบดีพบประชาคม” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้นำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมา เกิดการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนามหาวิทยาลัย บุคลากรและนักศึกษามีความเข้าใจที่ถูกต้องในทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย รู้สึกมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดเป้าหมายและนโยบายของมหาวิทยาลัย

ขอบคุณภาพ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีSearch