ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

บุคลากรสำนักงานสภาอาจารย์

นายวินัย  สายงาม
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน