ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ห้องสำหรับจัดการเรียนการสอนออนไลน์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดเตรียมห้องต่างๆ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทั้งในรูปแบบการบันทึกวีดีโอบรรยายการสอน และการ Live สดการเรียนการสอนในอาคารต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

ประเภทห้อง

อาคาร

หมายเลขห้อง

ผู้ดูแล

ห้องสำหรับบันทึกวีดีโอ อาคารเรียนรวม 4 (1 ห้อง) CLB 4100  กองบริการการศึกษา
  อาคารเรียนรวม 5 (1 ห้อง) CLB 5100 **  
สำหรับ live (สด) on line
และบันทึกการสอนด้วยตนเอง
อาคารเรียนรวม 4 (8 ห้อง) CLB 4104 กองบริการการศึกษา
    CLB 4105  
    CLB 4204  
    CLB 4205  
    CLB 4301  
    CLB 4302  
    CLB 4304  
    CLB 4305  
ห้องสำหรับบันทึกวีดีโอและ Live สด สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (9 ห้อง) OCN 1C 15-16 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
    OCN 2C 05-06  
    OCN 2C 10-11 **  
    OCN 2C-09 **  
    OCN 2C 16-17  
    OCN 3C 05-06 **  
    OCN 3C 10-11  
    OCN 3C 15-16 **  
    OCB 4C-05 **  
  อาคารเรียนรวม 4 (3 ห้อง) CLB 4201 กองบริการการศึกษา
    CLB 4202  
    CLB 4203  
  สำนักวิทยบริการ (3 ห้อง) OAR ห้องดอกคูณ สำนักวิทยบริการ
    OAR ห้องทองกวาว  
    OAR ห้องยางนา  
** อยู่ระหว่างปรับปรุงห้อง      
 คลิกจอง