ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ระบบจองเวลาปรึกษา การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

👉 คลิกจองเวลาปรึกษา ขอเชิญอาจารย์ทุกคณะ/หลักสูตร
   
  จองชั่วโมงการรับคำปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การผลิตสื่อการสอนโครงการเรียนล่วงหน้าและการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ (UBU LEARNING MANAGEMENT, GO ONLINE BY EduFe)
   
  เปิดคลินิคให้บริการ : ภาคเช้า (9:30-12:00)- ภาคบ่าย (13:30-16:00)
  ณ ห้องโครงการเรียนล่วงหน้า ชั้น 3 ตึกอธิการบดี หลังเก่า
  กำหนดการ : ระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน 2563
  #เปิดระบบ วันที่ 19 เม.ย.63 เวลา 15.00 น.
   
  โดย ทีมวิทยากรคลินิค UbuEduFe พร้อมให้คำปรึกษาและจัดกิจกรรม
  1. ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ
  2. ผศ.ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ
  3. ดร.องอาจ เทียบเกาะ
  4. ดร.อนุสรณ์ บรรเทิง
  5. ดร.พัชริดา ปรีเปรม
  6. อาจารย์ธวัชชัย สลางสิงห์
  7. ดร.สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน
   
  หัวข้อต่างๆ ดังนี้
   
  👉 1.การสร้างห้องเรียนออนไลน์ การสร้างแบบฝึกหัดและแบบทดสอบโดยใช้ระบบ UBU-LMS
   
  👉 2.การจัดทำคลิป VDO การสอนและเทคนิคการถ่ายคลิปโดยใช้อุปกรณ์ และเครื่องมืออย่างง่าย
   
  👉 3.การจัดการเรียนรู้แบบ LIVE สดผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Meet, Zoom, MS-Teams เป็นต้น
   
  งานบริการ : ช่วยแนะนำ การออกแบบ และผลิต powerpoint รายวิชา ที่ใช้ในการจัดการสอนออนไลน์
  ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่
  สนใจเข้าระบบจองเวลาการให้คำ ปรึกษาและร่วมกิจกรรม ได้ที่
  Facebook : UBUEduFe หรือ
  👉 entry.ubu.ac.th/ubuedufe