ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การใช้งาน TeamViewer

วีดีโอแนะนำขั้นตอนการใช้งาน TeamViewer โปรแกรมเพื่อการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ทางไกล

 ช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์และควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางได้แม้อยู่คนละที่ 
โดยขั้นตอนการใช้งานสามารถดูได้ตามวีดีโอ