คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การใช้งาน TeamViewer

วีดีโอแนะนำขั้นตอนการใช้งาน TeamViewer โปรแกรมเพื่อการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ทางไกล

 ช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์และควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางได้แม้อยู่คนละที่ 
โดยขั้นตอนการใช้งานสามารถดูได้ตามวีดีโอ