ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การใช้งาน OBS เพื่อทำ Youtube Live

1. ดาวน์โหลด OBS (Open Broadcaster Software) ได้ที่เว็บ https://obsproject.com/ และทำการติดตั้งโดยมีขั้นตอนตามวีดีโอ 

 

2. หลังจากติดตั้งแล้วเสร็จ สามารถกำหนดค่าต่างๆของ OBS เพื่อให้พร้อมใช้งานตามตัวอย่างในวีดีโอ ดังนี้ 

3. เมื่อกำหนดค่าต่างๆของ Resource ใน OBS แล้ว ให้ทำการเข้าไปยัง Youtube Channel และทำการกำหนดค่าเพื่อ Live สด ดังวีดีโอต่อไปนี้