ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การใช้ Chrome Remote Desktop

สำหรับโปรแกรมควบคุมระยะไกล รีโมทควบคุมคอมพิวเตอร์ด้วย Google remote desktop 
ทำให้สามารถรีโมทไปยังเครื่องปลายทางได้อย่างสะดวก เหมาะสำหรับ ในกรณีฉุกเฉินต่างๆ โดยการใช้งานของ Google remote desktop นั้นจะเป็นการใช้ Gmail ในการ Authentication เพื่อเข้าใช้งาน โดยเราสามารถทำการลงไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้นก็สามารถดาวน์โหลด Google remote desktop ใน AppStore หรือ Google Play ลงบนมือถือและควบคุมคอมพิวเตอร์ของเราด้วยมือถือหรือ Remote จากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นมายังคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัยได้
 
คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม :