ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การนำวีดีโอไปใช้งานใน UBU LMS

การแทรกคลิปวีดีโอใน Youtube

1. เข้าใช้งาน UBU LMS ผ่านเว็บไซต์ www.lms.ubu.ac.th

2. หากมีวีดีโอที่สร้างและนำขึ้นใน Youtube แล้วสามารถนำคลิปวีดีโอแทรกใน UBU LMS ได้ตามขั้นตอน ดังนี้