ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด รุ่นที่ 3


โพสโดย มัฑนา กวางทอง     โพสวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ,     (อ่าน 1,101 ครั้ง)  


โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด รุ่นที่ 3

จัดอบรม แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1( วันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 27 มีนาคม 2563) และ ช่วงที่ 2 (2 กรกฎาคม – 28 สิงหาคม 2563) เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19Search
ลิ้งค์ข่าวสาร