ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ในการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล และ ห้องสมุด


โพสโดย ไวพจน์ อุ่นใจ     โพสวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ,     (อ่าน 713 ครั้ง)  


วันที่ 16 พ.ย. 63 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ในการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล และ ห้องสมุด  โดยมี อาจารย์เกษร สายธนู รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, อาจารย์ยมนา ชนะนิล ประธานกรรมการห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล และอาจารย์อุไรวรรณ สาสังข์ อาจารย์ผู้ดูแลห้องสมุด ให้การต้อนรับ

 

 

 Search
ลิ้งค์ข่าวสาร