ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สำนักวิทยบริการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ


โพสโดย ไวพจน์ อุ่นใจ     โพสวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ,     (อ่าน 645 ครั้ง)  


ขอขอบคุณ พี่พนม จรูญแสง บรรณารักษ์ หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์มาให้ความรู้แนะนำเกี่ยวกับ การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ อาทิ การสืบค้นทรัพยากร การจองทรัพยากร และการยืมต่อออนไลน์ ฯลฯ  ให้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด  รุ่นที่ ๓ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.45  เป็นต้นไป
 

 

 Search
ลิ้งค์ข่าวสาร