คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สำนักวิทยบริการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ

ขอขอบคุณ พี่พนม จรูญแสง บรรณารักษ์ หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์มาให้ความรู้แนะนำเกี่ยวกับ การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ อาทิ การสืบค้นทรัพยากร การจองทรัพยากร และการยืมต่อออนไลน์ ฯลฯ  ให้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด  รุ่นที่ ๓ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.45  เป็นต้นไป
 

 

 

 

อัพเดทวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563