คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คู่มือการเข้าใช้งานโปรแกรม Access English

คู่มือการเข้าใช้งานโปรแกรม Access English

>>>>  ดาวโหลดไฟล์ PDF  mail<<<<

 

การเข้าใช้งานโปรแกรม Access English ในครั้งถัดไป

สามารถเข้าเว็บไซต์ห้องสมุด คณะพยาบาลศาสตร์ http://www.ubu.ac.th/web/nulibrary

 

 เข้า Log in ตามรหัสที่่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนไว้ได้เลย 

 

 

 

อัพเดทเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563