ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา


โพสโดย สุนันทา ครองยุทธ     โพสวันที่ 23 กรกฎาคม 2566 ,     (อ่าน 71 ครั้ง)  


งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาในวันเข้าพรรษา รวมถึงได้สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ส่งเสริมและตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม กิจกรรมจัดขึ้น 2 วัน ดังนี้ วันที่ 23 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมแกะพิมพ์เทียน ณ วัดทุ่งศรีเมือง วัดศรีประดู่ อ.เมือง จ.อุบลฯ และ วันที่ 6 สิงหาคม 2566 ณ ว้ดบ้านค้อ แขม ดอนบาก ต. เมืองศรีไค อ.วารินฯ จ.อุบลฯ กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ถวายภัตราหาร โดยในกิจกรรมทั้ง 2 วัน มีนักศึกษา บุคลากร และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากกว่า 50 คน Search
ลิ้งค์ข่าวสาร