ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี “บุญผะเหวด” ปี 2566


โพสโดย สุนันทา ครองยุทธ     โพสวันที่ 31 มกราคม 2566 ,     (อ่าน 129 ครั้ง)  


  วันที่ 28 - 29 มกราคม 2566 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยชมรมอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมอีสานใต้ จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี “บุญผะเหวด”ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ อาคารกิจกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ วัดบ้านศรีไค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจ ตระหนักในวัฒนธรรมนำไปสู่ความภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม และส่งเสริมกิจกรรมสร้างอัตลักษณ์ให้กับนักศึกษาในด้านการสร้างความสามัคคีและสำนึกดีต่อสังคม และเพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของคนในพื้นที่  ซึ่งกิจกรรมในวันที่ 28 มกราคม 2566  บุคลากรและนักศึกษาได้มีการร่วมกันห่อข้าวต้มมัด และขนมเทียน รวมทั้ง บริจาคปัจจัย เครื่องสังฆทาน เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อเตรียมไปทำบุญถวาย ร่วมกัน ทำต้นกันหลอน(ต้นดอกเงิน)  สมโภชน์ต้นกันหลอน และชมศิลปการแสดงพื้นบ้าน  ณ ลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ ในวันที่ 29 มกราคม 2566 ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันแห่กันหลอน (ต้นดอกเงิน) ถวายวัดบ้านศรีไค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร