คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2565


โพสโดย สุนันทา ครองยุทธ     โพสวันที่ 31 มีนาคม 2566 ,     (อ่าน 48 ครั้ง)  


       วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาตร์ โดยเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2565 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ความเป็นมาของคณะ  เพื่อสืบสารประเพณีทางศาสนาอันดีงาม รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของอาจารย บุคลากร นักศึกษา และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โดยในปีนี้ ได้กำหนดให้เดือนกุมภาพันธ์ ตลอดทั้งเดือน เป็นเดือนแห่งการรำลึกถึงวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์  ซึ่งในปัจจุบัน ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 (Covid-19) จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

    1. กิจกรรมที่มีลักษณะออนไลน์ (Online) ประกอบด้วย การเผยแพร่ ประวัติ ความเป็นมา ของคณะฯ  กิจกรรม share ฿ hastag โดยการแชร์โพสต์ของเพจคณะพยาบาลศาสตร์ ในหัวข้อ "ครบรอบ 12 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" และติดแฮชแท๊ก #12ปี NUUBUยิ่งอยู่ยิ่งรัก" 

   2. กิจกรรมที่จัด ณ ที่ตั้ง (On Site) ประกอบด้วย กิจกรรมสักการะพระพรหม เจ้าที่  การมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 การมอบรางวัลการประกวดแต่งกลอน ภายใต้หัวข้อ "12 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับการเคียงข้างดูแลสุขภาพประชาชน" ประจำปี พ.ศ. 2565 และกิจกรรมถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 

   ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิดที่กำหนดอย่างเคร่งครัด Search