ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คณะศิลปศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น กุมภาภาษาน่ารู้ 4 คอร์ส


โพสโดย ปิยะนุช สิงห์แก้ว     โพสวันที่ 11 มกราคม 2566 , 14:00:40     (อ่าน 37 ครั้ง)  


คณะศิลปศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น กุมภาภาษาน่ารู้ 4 คอร์ส ดังนี้

คอร์ส 1: Basic English วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2566 เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการฟัง-พูด เพื่อสร้างความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

ลงทะเบียนเข้าร่วม https://docs.google.com/forms/d/1753eHXG9lVN-TfXc8VwKL_cNXlDEOEhtOxsMIvrr-O8/edit

คอร์ส 2: Basic Chinese วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2566 เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ไม่มีพื้นฐานหรือมีน้อยก็สามารถเรียนได้
ลงทะเบียนเข้าร่วม https://docs.google.com/forms/d/1BuxBZT8HLuNh5OBek9PClBSL8QoZg1tCnZikd2F5JNM/edit
คอร์ส 3 : Basic Japanese วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น เน้นการฟัง-พูด สนทนาพื้นฐานง่ายๆ
ลงทะเบียนเข้าร่วม https://docs.google.com/forms/d/1HrTATsGxEmbN7cGa2EHLirtaGR9BWTfFyUrIak-6qDw/edit
คอร์ส 4 : English for Career Preparation วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 เหมาะสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ที่กำลังจะจบการศึกษา โดยคอร์สนี้เน้นการปฏิบัติจริง สร้าง CV ด้วยตนเอง และฝึกการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ
ลงทะเบียนเข้าร่วม https://docs.google.com/forms/d/1DIOGhZkW9uNiQr7VI5T8ihs3VKLTjnUiWSNeJjGDLUI/edit
อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม
ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องดูแลอาหารกลางวัน อาหารว่างและครื่องดื่มด้วยตนเอง
รวม 12 ชั่วโมง
ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนจะได้รับประกาศนียบัตร