ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมคณะ ทูลเกล้าถวาย ผ้าไหมสีธรรมชาติ ผลผลิตจากโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการ สืบสานภูมิปัญญา ผ้าไหมสีธรรมชาติ บ้านจันทร์แสง ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังห


โพสโดย ปิยะนุช สิงห์แก้ว     โพสวันที่ 30 กันยายน 2563 ,     (อ่าน 655 ครั้ง)  


วันที่ 11 ธ.ค. 2562 คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมคณะ ทูลเกล้าถวาย ผ้าไหมสีธรรมชาติ


ผลผลิตจาก โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการ สืบสานภูมิปัญญา ผ้าไหมสีธรรมชาติ บ้านจันทร์แสง ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ อ.สุรสม กฤษณะจูฑะ
ชื่อลาย “ลายน้ำไหล” ลายน้ำไหลทอสลับกับลายเชิงเทียน แต่พื้นเป็น 5 ตะกอ ยกดอกลายลูกแก้ว
สีธรรมชาติ ย้อมจากครั่ง หมักโคลน
ครั่งเป็นแมลงที่อยู่กับต้นก้ามปู ฉำฉา จามจุรี การย้อมผ้าไหม นำครั่งมาตำ เอามานวดกับน้ำร้อน ได้น้ำสีจากครั่ง แล้วลงโคลนหรือลงคราม ได้สีม่วง หรือย้อมครั่งลงน้ำด่าง(น้ำขี้เถ้า) หรือลงน้ำปูนใสจะได้สีม่วง
ผืนนี้จะมีสีเขียวใด้จากสีเหลืองลงโคลน
และส่วนสีเหลืองใด้จากแก่นขนุนรือแข

กลุ่มทอไหมมัดหมี่สีธรรมชาติ บ้านจันทร์แสง ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

 

 

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1 , รายละเอียด 2