คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

เจ้าหน้าที่โครงการ

 

 


นางสาวกฤษณา สมตา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย
โทร. 0-4535-3133
E-mail :
นางสาวกัญญณัช กุศลการณ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย
โทร. 0-4535-3042
E-mail :
นางสาวพัชราภรณ์ ดวงดี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย
โทร. -
E-mail :
นางสาวชัชชญา ผิวอ่อน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย
โทร. -
E-mail :
นายศุภชัย บุญเฉลียว
ตำแหน่ง นักวิชาการ
โทร.-
E-mail :