คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาแมลงเป็นสัตว์เศรษฐกิจฯ

 

 

 


นางสาวกฤษณา สมตา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย
โทร. 0-4535-3133
E-mail : emmy.ubu@gmail.com
นางสาวชัชชญา ผิวอ่อน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย
โทร.0-4535-3133
E-mail :jujjaya.p@ubu.ac.th
นายศุภชัย บุญเฉลียว
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย
โทร.0-4535-3133
E-mail :supachai.b@ubu.ac.th