คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

อาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

   

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้ทำการบูรณปรับปรุงอาคารบ้านประหยัดพลังงานหลังที 3 ซึ่งถูกปล่อยทิ้งร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ ให้เป็นอาคารนิทรรศการถาวรเพื่อจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร