คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงานการเข้าพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563

ครั้งที่ 1 เข้าพื้นที่เก็บข้อมูลการดำเนินงานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ไฟล์

ครั้งที่ 2 เข้าพื้นที่เก็บข้อมูลกาดำเนินงานของเกษตรกร อ.วารินชำราบ อ.เดชอุดมและอ.สว่างวีระวงศ์ ไฟล์