คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงานการเข้าพื้นที่ ปีงบประมาณ 2562

   ครั้งที่ 1 วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ บ.ศรีไคออก ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ฟล์

ครั้งที่ 2 วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ บ.31พัฒนา ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ, บ.ทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ และ บ.ตราง ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ไฟล์

ครั้งที่ 3 วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ บ.ไผ่น้อย ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ และ บ.แสง ต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ ไฟล์

ครั้งที่ 4 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ บ้านศรีไคออก ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ,บ.หนองบัว ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ไฟล์

ครั้งที่ 5 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ บ.โนนกลาง ต.โนนกลาง อ. สำโรง จ.อุบลราชธานี ไฟล์

ครั้งที่ 6 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ บ.โนนกลาง ต.โนนกลาง อ. สำโรง จ.อุบลราชธานี ไฟล์

ครั้งที่ 7 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ บ.31พัฒนา ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ไฟล์

ครั้งที่ 8 วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ บ.ทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ และ บ.ตราง ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ไฟล์

ครั้งที่ 9 วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ  บ.ทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ไฟล์

ครั้งที่ 10 วันที่ 18 มกราคม 2562 ณ บ.โนนกลาง ต.โนนกลาง อ. สำโรง จ.อุบลราชธานี ไฟล์

ครั้งที่ 11 วันที่ 22 มกราคม 2562 ณ บ.31พัฒนา ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ,บ.ไผ่น้อย ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์และบ.แสง ต.อิเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ ไฟล์

ครั้งที่ 12 วันที่ 30 มกราคม 2562 ณ บ.31พัฒนา ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ไฟล์

ครั้งที่ 13 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บ.โนนคำตือ ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ไฟล์

ครั้งที่ 14 วันที่ 18 เมษายน 2562 ณ บ.ไผ่น้อย ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ และ บ.แสง ต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ ไฟล์

ครั้งที่ 15 วันที่ 23 เมษายน 2562 ณ บ.ตราง ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ,บ.31พัฒนา ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ และ บ.ทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ ไฟล์

ครั้งที่ 16 วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ บ.ทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ ไฟล์

ครั้งที่ 17 วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ บ.ทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ ไฟล์

ครั้งที่ 18 วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ บ.ทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์และบ.ตราง ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ไฟล์