คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงานการเข้าพื้นที่ ปีงบประมาณ 2560

 

ครั้งที่ 1 วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ บ.มะขาม ต.ปราสาท อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ไฟล์

ครั้งที่ 2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ บ.โนนสูง ต.กระแซง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษไฟล์

ครั้งที่ 3 วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ บ.หนองบัว ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  ไฟล์

ครั้งที่ 4 วันที่ 6 มิถุนายน2560 ณ บ.ทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษไฟล์

ครั้งที่ 5 วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ บ.หนองบัว ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  ไฟล์

ครั้งที่ 6 วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ บ.ศรีไคออก ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ไฟล์

ครั้งที่ 7 วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ บ.สระสมิง ต.สระสมิง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ไฟล์

ครั้งที่ 8 วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ บ.ศรีไคออก ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ไฟล์

ครั้งที่ 9 วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ บ.หนองบัว ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ไฟล์

ครั้งที่ 10 วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ณ บ.หนองบัว ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ไฟล์

ครั้งที่ 11 วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ บ.ทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ไฟล์

ครั้งที่ 12 วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ บ.ศรีไคออก ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ไฟล์

ครั้งที่ 13 วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ บ.ทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษไฟล์

ครั้งที่ 14 วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ บ.ทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ไฟล์

ครั้งที่15 วันที่ 14 สิงหาคม 2560 ณ บ.ทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ไฟล์

ครั้งที่ 16 วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ บ.หนองบัว ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี ไฟล์

ครั้งที่ 17 วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ บ.หนองบัว ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ไฟล์

ครั้งที่ 18 วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ บ.ทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ไฟล์

ครั้งที่ 19 วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ บ.หนองบัว ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ไฟล์

ครั้งที่ 20 วันที่ 14 กันยายน 2560 ณ บ.ทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ไฟล์

ครั้งที่ 21 วันที่ 21 กันยายน 2560 ณ บ.ศรีไคออก ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ไฟล์