คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงานการประชุม

รายงานการประชุม

รายงานการประชุมปีงบประมาณ 63

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 วาระพิเศษ